ماهيهاي رودخانه ارس:

يكي از مهمترين رودهاي ايران كه علاوه بر جذابيت ويژه گردشگري و تأثيرات مثبت اكوسيستمي قابليت مهمي از نظر ماهيهاي قابل صيد دارد رودخانه ارس مي باشد. ماهيهاي اين رود حدود ده گونه مي باشند كه حدود 6 نوع آنها كه در ذيل ذكر خواهد گرديد نسبت به ديگر ماهيهاي بومي اين رود بزرگتر و داراي مقاومت بيشتري نسبت به ساير ماهيها هستند. به همين جهت صيد اين ماهيها بين ورزشكاران و ماهيگيران از ارزش بالايي برخوردار است.

رودخانه ارس كه سراسر نوار شمال غربي كشور را سيراب مي كند در تمام فصول سال پر آب است اما به دليل مسائل زيست محيطي و تخم ريزي ماهيها مجوز براي ماهيگيري در ايام خاصي از سال صادر مي شود. شهر هاي جلفا ، پلدشت ، سيه رود و سواحل حاشيه اي اين شهرها بهترين نقاط براي ماهيگيري هستندكه هر ساله در فصل تابستان قلابهاي آويزان نشانگر حضور ورزشكاران و گاه خانواده هاي علاقمند به ماهيگيري است. در ذيل به برخي از اين ماهيها اشاره مي نماييم :

1-     اسبله يا گربه ماهي (Erupian Catfish) :

 

2-     سوف (Zander) :

 

3-     زردپر (Barbel fish) :

4-     كپور (Common Carp) :

 

5-     ماش ماهي (Aspe) :

6-     فيتوفاگ يا كپور نقره اي (Silver Carp) :

منبع سایت ماهیگیری

نسخه گیاهی برای سرما خوردگی